23 กรกฎาคม 2562 จังหวัดขอนแก่น เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงแก่งน้ำต้อน ช่วยนาข้าวที่ใกล้จะยืนต้นตายในพื้นที่ประสบภัยแล้งกว่า 1,000 ไร่ ระหว่างรอฝนตกในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190723100310519

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือนาข้าวของเกษตรกร บริเวณแก่งน้ำต้อน บ้านกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ต้นกล้าของเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปีรวมกว่า 1,000 ไร่ ใกล้ยืนต้นตาย เนื่องจากขาดแคลนน้ำ ชาวบ้านจึงร้องขอความช่วยเหลือไปยังเทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อประสานไปยังจังหวัดในการขอสนับสนุนแหล่งน้ำ ให้ผ่านพ้นภาวะฝนทิ้งช่วงไปได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกุดกว้าง อำเภอเมืองขอนแก่น เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กำลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ต้นกล้าที่กำลังเติบโตใกล้ยืนต้นตายจากการขาดแคลนน้ำ เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงประสานไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอรับการสนับสนุนและการช่วยเหลือ ทางจังหวัดจึงประสานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ในการนำเครื่องสูบน้ำระยะไกล ขนาด 8 นิ้ว อัตราสูบ 28,000 ลิตรต่อนาที มาติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากแก่งน้ำต้อนเข้าสู่ที่นา โดยเทศบาลตำบลเมืองเก่าใช้รถแบคโฮขุดคลองส่งน้ำเข้าที่นาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 100 เมตร ทั้งนี้แก่งน้ำต้อน เป็นพื้นที่แก้มลิงขนาด 6,000ไร่ มีความจุน้ำ 90 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ทางการเกษตรรอบแก่งน้ำต้อน 5,000ไร่ มีชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน 3 ตำบล คือ ตำบลเมืองเก่าดอนช้าง และตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น ปัจจุบันยังมีน้ำกักเก็บประมาณ 7 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรโดยรอบให้ผ่านพ้นภัยแล้งไปได้ ชาวนาบ้านกุดกว้าง กล่าวว่าตนปลูกข้าวนาปีบนพื้นที่ 4 ไร่ ซึ่งภายหลังจากที่ฝนได้ทิ้งช่วงมากกว่า 1 เดือน ก็รู้สึกสิ้นหวังและคิดว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ลงทุนเพาะปลูกไว้คงไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต และยืนต้นตายในที่สุด จึงไม่ได้ออกมาดูต้นข้าวมาเกือบหนึ่งเดือนแล้ว แต่ภายหลังจากที่ทราบข่าวว่าทางจังหวัดได้เข้ามาช่วยเหลือด้วยการจัดหาแหล่งน้ำในการช่วยเหลือชาวนา โดยทำการสูบส่งน้ำจากแก่งน้ำต้อนเข้าที่นาของตนเองและชาวนาคนอื่นๆ ทำให้ตนเองกลับมามีความหวังอีกครั้ง วันนี้จึงได้ออกมาถางหญ้าและเก็บกวาดวัชพืชที่ขึ้นตามคันนาออก เพื่อเตรียมรับน้ำที่ทางจังหวัดสูบส่งเข้ามาช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามเมื่อปี 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้จังหวัดขอนแก่นพัฒนาแก่งน้ำต้อนให้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ จากพื้นที่ประมาณ 3,500 ไร่ ขยายให้เป็นแก้มลิงที่สามารถรองรับน้ำได้ ประมาณ 6,200 ไร่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการพัฒนา จำนวนเกือบ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถดูแลระบบชลประทานของเขตอำเภอเมือง ต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น รวมกว่า 40,000 ไร่ และคาดว่าจะโครงการพัฒนาจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณปี 2567